<blockquote id="shwb3"><ruby id="shwb3"></ruby></blockquote>
 • <small id="shwb3"><strong id="shwb3"></strong></small>

   1. <big id="shwb3"></big>
    1. HTML 颜色名

     阅读:778      收藏:0      [点我收藏+]

     目前所有浏览器都支持以下颜色名。

     141个颜色名称是在HTML和CSS颜色规范定义的(17标准颜色,再加124)。下表列出了所有颜色的值,包括十六进制值。

      提示: 17标准颜色:黑色,蓝色,水,紫红色,灰色,绿色,石灰,栗色,海军,橄榄,橙,紫,红,白,银,蓝绿色,黄色。点击其中一个颜色名称(或一个十六进制值)就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。:


     按颜色名排序

     按十六进制的值排序

     单击一个颜色名或者 16 进制值,就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。

     Color Name HEX Color
     AliceBlue  #F0F8FF  
     AntiqueWhite  #FAEBD7  
     Aqua  #00FFFF  
     Aquamarine  #7FFFD4  
     Azure  #F0FFFF  
     Beige  #F5F5DC  
     Bisque  #FFE4C4  
     Black  #000000  
     BlanchedAlmond  #FFEBCD  
     Blue  #0000FF  
     BlueViolet  #8A2BE2  
     Brown  #A52A2A  
     BurlyWood  #DEB887  
     CadetBlue  #5F9EA0  
     Chartreuse  #7FFF00  
     Chocolate  #D2691E  
     Coral  #FF7F50  
     CornflowerBlue  #6495ED  
     Cornsilk  #FFF8DC  
     Crimson  #DC143C  
     Cyan  #00FFFF  
     DarkBlue  #00008B  
     DarkCyan  #008B8B  
     DarkGoldenRod  #B8860B  
     DarkGray  #A9A9A9  
     DarkGreen  #006400  
     DarkKhaki  #BDB76B  
     DarkMagenta  #8B008B  
     DarkOliveGreen  #556B2F  
     DarkOrange  #FF8C00  
     DarkOrchid  #9932CC  
     DarkRed  #8B0000  
     DarkSalmon  #E9967A  
     DarkSeaGreen  #8FBC8F  
     DarkSlateBlue  #483D8B  
     DarkSlateGray  #2F4F4F  
     DarkTurquoise  #00CED1  
     DarkViolet  #9400D3  
     DeepPink  #FF1493  
     DeepSkyBlue  #00BFFF  
     DimGray  #696969  
     DodgerBlue  #1E90FF  
     FireBrick  #B22222  
     FloralWhite  #FFFAF0  
     ForestGreen  #228B22  
     Fuchsia  #FF00FF  
     Gainsboro  #DCDCDC  
     GhostWhite  #F8F8FF  
     Gold  #FFD700  
     GoldenRod  #DAA520  
     Gray  #808080  
     Green  #008000  
     GreenYellow  #ADFF2F  
     HoneyDew  #F0FFF0  
     HotPink  #FF69B4  
     IndianRed   #CD5C5C  
     Indigo   #4B0082  
     Ivory  #FFFFF0  
     Khaki  #F0E68C  
     Lavender  #E6E6FA  
     LavenderBlush  #FFF0F5  
     LawnGreen  #7CFC00  
     LemonChiffon  #FFFACD  
     LightBlue  #ADD8E6  
     LightCoral  #F08080  
     LightCyan  #E0FFFF  
     LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
     LightGray  #D3D3D3  
     LightGreen  #90EE90  
     LightPink  #FFB6C1  
     LightSalmon  #FFA07A  
     LightSeaGreen  #20B2AA  
     LightSkyBlue  #87CEFA  
     LightSlateGray  #778899  
     LightSteelBlue  #B0C4DE  
     LightYellow  #FFFFE0  
     Lime  #00FF00  
     LimeGreen  #32CD32  
     Linen  #FAF0E6  
     Magenta  #FF00FF  
     Maroon  #800000  
     MediumAquaMarine  #66CDAA  
     MediumBlue  #0000CD  
     MediumOrchid  #BA55D3  
     MediumPurple  #9370DB  
     MediumSeaGreen  #3CB371  
     MediumSlateBlue  #7B68EE  
     MediumSpringGreen  #00FA9A  
     MediumTurquoise  #48D1CC  
     MediumVioletRed  #C71585  
     MidnightBlue  #191970  
     MintCream  #F5FFFA  
     MistyRose  #FFE4E1  
     Moccasin  #FFE4B5  
     NavajoWhite  #FFDEAD  
     Navy  #000080  
     OldLace  #FDF5E6  
     Olive  #808000  
     OliveDrab  #6B8E23  
     Orange  #FFA500  
     OrangeRed  #FF4500  
     Orchid  #DA70D6  
     PaleGoldenRod  #EEE8AA  
     PaleGreen  #98FB98  
     PaleTurquoise  #AFEEEE  
     PaleVioletRed  #DB7093  
     PapayaWhip  #FFEFD5  
     PeachPuff  #FFDAB9  
     Peru  #CD853F  
     Pink  #FFC0CB  
     Plum  #DDA0DD  
     PowderBlue  #B0E0E6  
     Purple  #800080  
     Red  #FF0000  
     RosyBrown  #BC8F8F  
     RoyalBlue  #4169E1  
     SaddleBrown  #8B4513  
     Salmon  #FA8072  
     SandyBrown  #F4A460  
     SeaGreen  #2E8B57  
     SeaShell  #FFF5EE  
     Sienna  #A0522D  
     Silver  #C0C0C0  
     SkyBlue  #87CEEB  
     SlateBlue  #6A5ACD  
     SlateGray  #708090  
     Snow  #FFFAFA  
     SpringGreen  #00FF7F  
     SteelBlue  #4682B4  
     Tan  #D2B48C  
     Teal  #008080  
     Thistle  #D8BFD8  
     Tomato  #FF6347  
     Turquoise  #40E0D0  
     Violet  #EE82EE  
     Wheat  #F5DEB3  
     White  #FFFFFF  
     WhiteSmoke  #F5F5F5  
     Yellow  #FFFF00  
     YellowGreen  #9ACD32  
     教程昨日排行
     教程周排行
     ? 2014 bubuko.com 版权所有 鲁ICP备09046678号-4
     打开技术之扣,分享程序人生!
                  

     鲁公网安备 37021202000002号

     t6娱乐平台官方
     <blockquote id="shwb3"><ruby id="shwb3"></ruby></blockquote>
    2. <small id="shwb3"><strong id="shwb3"></strong></small>

      1. <big id="shwb3"></big>
       1. <blockquote id="shwb3"><ruby id="shwb3"></ruby></blockquote>
       2. <small id="shwb3"><strong id="shwb3"></strong></small>

         1. <big id="shwb3"></big>